Blend prep

Абразивен продукт за обработка на повърхности, които са граница между оригиналното покритие и ремонтирания участък.