Uni degreser

Продукт за почистване и обезмасляване с цел да отстрани остатъчни смазки, восък, силикони. Ако се пропусне употребата на продукта, ще се получи загуба на адхезия, следователно преди шлайфане и боядисване винаги почиствайте детайла с обезмаслител.

Техническа документация Uni degreser