Primer surfacer EP ll

Двукомпонентен, отговарящ на изискванията за съдържание на VOC (органични летливи вещества), епоксиден грунд без хромати с добри адхезионни и антикорозионни качества върху всички Car Refinish покрития. Предназначен както за нови детайли, така и за ремонт на стари детайли.


Техническа документация Primer surfacer EP ll